I. Yasinski数据,I. Yasinski新闻,I. Yasinski视频,I. Yasinski身价

 • 时间:
 • 浏览:3

I. Yasinski

I. Yasinski

 • 俱乐部:Sputnik
 • 国 籍:白俄罗斯
 • 身 高:CM
 • 位 置:中场
 • 年 龄:29岁
 • 体 重:KG
 • 号 码:
 • 生 日:1990-07-04
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019Sputnik9900300

2019斯帕尼克171610601

2019/2020斯帕尼克1100000

2018斯卢萨可197001012

2016比卓拿131320400

2016纳夫田3200101

2014格罗德诺涅曼河141300201

2014/2015格罗德诺涅曼河2210100

2013格罗德诺涅曼河~000000

2012格罗德诺涅曼河252300302

2012/2013格罗德诺涅曼河1000001

2011明斯克迪纳摩1000001

2011/2012格罗德诺涅曼河1100000

2011/2012明斯克迪纳摩2100001

2010德内普1000001

2010/2011明斯克迪纳摩1100000

相关队员

前锋进球国籍

Y. Muzychenka~

V. Lagutin~

E. Nikitin~

I. Zatenko~

K. Shreytor~

中场进球国籍

M. Dashuk~

I. Yasinski~

V. Likhtin~

V. Potorocha~

S. Dichenkov~

P. Chernyshov~

I. Kazlovskiy~

马纳恩科夫~

后卫进球国籍

S. Izhakovski~

D. Charkin~

M. Domashevich~

I. Lyubaev~

E. Troyakov~

D. Drigalev~

I. Molchanov~

门将扑救国籍

A. Titov~

K. Kotov~

I. Motolyga~